Izjava o pristupačnosti 7. travnja 2021.

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/21-01/17

Ur. broj: 2198/16-09-21-01

Biograd na Moru, 7. travnja 2021.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

OPĆENITO

Gradska knjižnica Biograd na Moru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice Biograd na Moru koje se nalazi na adresi https://gkbnm.hr.

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežno sjedište https://gkbnm.hr usklađeno je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, mrežna lokacija https://gkbnm.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti.

Iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

* posebni blokovi s tekstom i drugi elementi koji nisu stalno prikazani otvaraju se prelaskom pokazivača preko gumba, a ne klikom miša kao što bi trebalo,

* dio poveznica vodi na dokumente u PDF formatu i Excel-u,

* postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način 

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije https://gkbnm.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

PRIPREMA IZJAVE PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 16. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Izjava je zadnji put preispitana 7. travnja 2021.

Gradska knjižnica Biograd na Moru će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu Biograd na Moru.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice Biograd na Moru korisnici mogu uputiti putem:

  • elektroničke pošte: info@gkbnm.hr, 
  • telefonskim pozivom na broj 023 386 487 ili
  • poštom na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 52; 23210 Biograd na Moru. 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.