Skip to content

Pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.
Izjava o pristupačnosti 16. rujna 2020.
Izjava o pristupačnosti 7. travnja 2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o službeniku za informiranje
Katalog informacija
Skip to content