Planovi rada

Plan nabave za Gradsku knjižnicu Biograd na Moru za 2023. godinu
Plan i program rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2023. godinu
Plan i program rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2022. godinu
Plan nabave za Gradsku knjižnicu Biograd na Moru za 2022. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2021. godinu
Plan nabave za Gradsku knjižnicu Biograd na Moru za 2021. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2015. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2016. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2017. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2018. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2019. godinu
Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2020. godinu