Skip to content

Pravni akti

Odluka o II. izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru
Smjernice za izgradnju i upravljanje fondom
Odluka o obveznoj provjeri EU digitalne COVID putovnice za djelatnike i korisnike/posjetitelje Gradske knjižnice Biograd na Moru
Pravilnik o plaćama i ostalim nematerijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice Biograd na Moru
Pravilnik o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru
Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka
Statut Gradske knjižnice Biograd na Moru
Skip to content