Izjava o pristupačnosti 16. rujna 2020.

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/20-01/30

Ur. broj: 2198/16-09-20-01

Biograd na Moru, 16. rujna 2020.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

OPĆENITO

Gradska knjižnica Biograd na Moru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u
skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne
uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se
prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o
pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327,
2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice Biograd na
Moru koje se nalazi na adresi https://gkbnm.hr.

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežno sjedište https://gkbnm.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti
koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:
* Korisničko sučelje ne omogućava jednostavno i brzo opažanje zbog prisutnosti velikog
broja različitih boja.
* Mrežno mjesto nije prilagođeno za prikaz i korištenje na pokretnim uređajima.
* Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
* Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom
obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
* Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (obrasci, podnožje stranice,
kartice na naslovnici).
* Ne postoje padajući izbornici što radi konfuziju prilikom otvaranja heading elemenata.

* Unutar heading elemenata nema razrađenih potpolja, tako da je sadržaj izmiješan.
* Ne postoji dobar kontrast teksta i slike u odnosu na pozadinu stranice te opcija promjene
kontrasta.
* Nije omogućeno jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta).
* Nije omogućeno jednostavno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom.
* Prilikom unosa teksta ne koriste se uvijek opcija podcrtavanja kod naglašavanja sadržaja.
* Tekst nije poravnat lijevo.
* Sadržaj mrežne stranice nije jasno i konzistentno organiziran
* Veličina teksta nije pristupačna.

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Gradska knjižnica Biograd na Moru u procesu je izrade potpuno nove mrežne stranice koja će se
voditi navedenim Zakonom i pokušati udovoljiti što većem broju zahtjeva.

PRIPREMA IZJAVE PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 16. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u
skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih
stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije
(EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice
Biograd na Moru.
Izjava je zadnji put preispitana 16. rujna 2020.
Gradska knjižnica Biograd na Moru će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog
kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu Biograd na Moru. Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice Biograd na Moru korisnici mogu uputiti putem:

– elektroničke pošte: info@gkbnm.hr,

– telefonskim pozivom na broj 023 386 487 ili

-poštom na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 52; 23210 Biograd na Moru.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih
stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima
pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o
pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem
elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.