Procedura upravljanja ugovorima iz kojih proizlaze financijski učinci

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/20-01/24

Ur. broj: 2198/16-09-20-1

Biograd na Moru, 06. veljače 2015. god.

Na temelju članka 40. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019.) i članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornost (NN 111/18) ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru donosi:

PROCEDURU UPRAVLJANJA UGOVORIMA IZ KOJIH PROIZILAZE FINANCIJSKI UČINCI

Članak 1.

Ova Procedura propisuje način i postupak upravljanja ugovorima iz kojih proizlaze financijski učinci Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Članak 2.

Zaposlenici ili ravnateljica Knjižnice sastavljaju ugovore sukladno proceduri stvaranja ugovornih obveza. Potpisani ugovori arhiviraju se u sukladno propisima o čuvanju arhivske građe. 

Članak 3.

Zaposlenik presliku svakog sklopljenog ugovora iz kojeg proizlaze financijski učinci u roku od pet (5) dana od dana sklapanja ugovora između ugovornih strana dostavlja na znanje računovodstvenom djelatniku zaduženom za vođenje financija Knjižnice. 

Članak 4.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Biograd na Moru. 

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.