Odluka o službeniku za informiranje

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52,

231210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/13-01/15

Urbroj: 2198/16-07-13-3

Biograd, 28. prosinca 2013. g

Na temelju odredba članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03 ;114/10; 37/11; 77/11 i 25/13.), odredbi članka 31.  Statuta Gradske knjižnice Biograd od 10. listopada 2006. g ravnateljica Gradske knjižnice Biograd donosi:

ODLUKU O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

I.

Tihana Jurišić, mag. knjižničarstva, imenuje se službenom osobom ovlaštenom za rješavanje ostvarivanja prava na informacije (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje)

II.

Službenik za informiranje obavlja poslove:

  • rješavanja pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
  • osigurava redovito objavljivanje, obradu, klasifikaciju i čuvanje informacija sadržanim u službenim dokumentima i vezanim uz rad ustanove
  • pruža pomoć podnositeljima zahtjeva vezanih uz ostvarivanje prava na pristup informacijama
  • poduzima radnje potrebne za uredno vođenje Kataloga informacija

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica

Jelka Sipina