Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 18a, stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i članka 29. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, ravnateljica Knjižnice, dana 05. srpnja 2018. godine, donosi

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Dragan Krajnović, pomoćni knjižničar, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Gradske knjižnice su:

  • e.mail: info@gkbnm.hr
  • službeni telefon broj: 023 386 487
  • službeni telefaks broj: 023 386 487

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na web stranici Knjižnice.

Biograd na Moru, 05. srpnja 2018. godine

Klasa: 612-04/18-01/15

Ur. broj: 2198/16-09-18-1

v.d. ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. bibl.