Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Preuzmite izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu