Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Preuzmite izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu