Odluka o poništenju natječaja

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU
ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52
23210 BIOGRAD NA MORU
KLASA: 612-04/21-01/25
UR. BROJ: 2198/16-09-21-01
Biograd na Moru, 11. lipnja 2021.

Na temelju članka 24. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, ravnateljica
Knjižnice dana 11. lipnja 2021. donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Biograd na Moru

I.

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Biograd na Moru (Klasa: 612-04/21-01/20,  Ur.broj: 2198/16-09-21-04) objavljen 27. svibnja 2021. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice Biograd na Moru za radno mjesto:

  • pomoćni knjižničar/ka – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica

Tihana Jurišić