Izvješće o radu Knjižnice za 2018. godinu

Narodna knjižnica u društvu zauzima važno i istaknuto mjesto. Glavne djelatnosti narodne knjižnice su “pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi se zadovoljile obrazovne i informacijske potrebe, te potrebe za osobnim razvojem, uključujući, razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme, kako pojedinaca tako i grupa”1. 

Navedeni citat opisuje knjižnicu kao vitalni organizam zajednice koji omogućava svim žiteljima pripadajuće sredine i svima, koji se nađu na prostoru iste, razvoj i prosperitet.

Gradska knjižnica Biograd na Moru nije u mogućnosti zadovoljiti sve ove potrebe iz više razloga, među kojima je najveći ogroman nedostatak prostora, uz koji se onda nadovezuju svi ostali problemi (djelatnici, odjeli, vrste potrebne građe i sl.).

Uvjeti u kojima Knjižnica radi su ispod minimalnih stručnih standarda, preporučenih Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Prostor kojim raspolaže je 120 m² i zadovoljava samo 28% minimalne površine, propisane Standardima za narodne knjižnice. Knjižnica nema odvojen odjel za djecu i mladež, sav knjižni fond je na jednom odjelu, knjižne police su postavljene do visine stropa, što znači da je građa za korisnike nepregledna i nedostupna. Uza sve to, Knjižnica je neadekvatna za pohranu i čuvanje građe zbog loših mikroklimatskih uvjeta (vlaga, loše grijanje, klimatiziranje). Velik dio fonda nalazi se u priručnom skladišnom prostoru i svakom slobodnom zakutku zgrade.

Nadamo se rješenju ovog nezavidnog položaja, naime u 2010. god. započeli su radovi na izgradnji nove zgrade knjižnice.

Prema broju stanovnika Grada, knjižnica pripada VI. tipu knjižnica, a po veličini područja koje pokriva svojim uslugama V. tipu knjižnica (područje od 10 000 do 20 000 stanovnika), odnosno pokriva stanovništvo bivše Općine Biograd.

 1Uloga i svrha narodne knjižnice // Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003. Str. 1-2

Nabava građe

Sukladno svojoj primarnoj zadaći knjižnica je kroz 2018. god. nabavila 2372 knjige u vrijednosti od 259.319,77 kn: 

Način nabave
Broj jedinica građe
Iznos
Kupnja
2086
221.532,36 kn
Otkup Ministarstva kulture RH
230
31.463,51 kn
Dar
55
6.323,90 kn
Ukupno
2371
259.319,77 kn

Sukladno svojoj primarnoj zadaći knjižnica je kroz 2018. god. nabavila 2372 knjige u vrijednosti od 259.319,77 kn: 

Izvor financiranja
Iznos
Ministarstvo kulture
60.000,00 kn
Zadarska županija
4.000,00 kn
Grad Biograd
95.000,00 kn
Vlastita sredstva
62.532.36 kn
Ukupno
221.532,36 kn

Struktura nabavljene građe

Prilikom nabave građe mora se voditi računa o njenoj strukturi. Standardi propisuju da se kod  nabave knjižnične građe poštuju određeni parametri kojima će se pokriti sve skupine korisnika, tako je u 2018. god. nabavljeno:

Vrsta građe
Broj jedinica građe
Beletristike
1050
Knjiga za djecu
680
Znanstvene – znanstveno-popularne
607
Referentne
22
Zavičajna zbirka
8
Periodične publikacije
15
Ukupno
2387

Po pitanju godišnje prinove knjižne građe Standardi predviđaju 200 knjiga na 1000 stanovnika, što znači da je naša knjižnica u potpunosti  zadovoljila Standarde. Ministarstvo kulture RH po sadašnjem modelu financira knjižnice prema broju stanovnika jedinice lokalne samouprave. Činjenica je ipak, da bez obzira u koji nas tip knjižnice postavljaju Standardi, Knjižnici gravitira stanovništvo bivše Općine Biograd, oko 17.288  stanovnika koje se ima u vidu kao i sve građane koji su prisutni sezonski ili u bilo koje doba borave na našem području. Gledano i na ovaj način plan je ostvaren u punom iznosu od 100%.

U odnosu na prethodnu 2017. godinu Knjižnica je kupila 196 knjiga više, ali je otkup Ministarstva bio manji za 343 knjige. Analizirajući brojke, da se zaključiti da manje-više Knjižnica, kroz godine, posluje ujednačeno po pitanju obnove i popune knjižnog fonda, nema više velikih otpisa građe kao u prvim godinama prošlog desetljeća. Sada se na godišnjoj razini otpisuje građa koja je uistinu uništena i dotrajala.

 S obzirom na ekonomsku situaciju u društvu, možemo smatrati da je stanje zadovoljavajuće, uglavnom pratimo i propisane Standarde RH.

Stacionar u Tkonu opskrbljujemo novijom građom u mjeri koja im je potrebna, inače nikad nije „zaživio“ kako je trebao. Prostor je multifunkcionalan, smješten u zgradi lokalne samouprave.

Otpis knjižne građe

Povjerenstvo za otpis knjižne građe ustanovilo je da je potrebno otpisati 338 knjiga po sljedećim kriterijima:

Kriterij otpisa
Broj jedinica
Vrijednost
Uništene knjige
20
1.256,41 kn
Dotrajala građa
318
22.561,48 kn
Ukupno
338
23.817,89 kn

Otpis knjižnične građe redovna je djelatnost knjižnice koja se redovito provodi i bio je nešto veći nego protekle 2017.god.

Nabava opreme

U 2018. god. na  kupnju  opreme, neophodne za naš rad, utrošeno je 11.358,00 kn. 

Tehnička oprema
Iznos
PC Dell
5.519,00 kn
Laptop
3.849,00 kn
HP skener – printer
1.990,00 kn
Ukupno
11.358,00 kn

Korisnici i knjižnica

Gradska knjižnica ima stalni rast u kupnji knjižne građe, usluga koje nudi i stabilan broj svojih članova sa stalnom tendencijom  rasta. U 2018. god. imala je 1208 članova, što je porast u odnosu na 2017. god. za 185 članova.  Struktura članstva je očekivana: 389-ero djece do četrnaest god. starosti, mladih od petnaest do sedamnaest godina ukupno 89, odraslih, od 18 – 65 god. 614 članova i starijih, preko 65 god. 116 članova. Po pitanju spola 828 osoba ženskog spola i 380 muškog.  Knjižnica je imala 11425 fizičkih posjeta svojih članova koji su posudili 22551 knjigu.

 U knjižnici, odnosno za potrebe rada u čitaonici,  korišteno je 385 knjiga, kao i  659 posjeta internetu i 49 događanja kojima je nazočilo 606 osoba. 

Osim usluga Interneta svojim korisnicima pruža usluge fotokopiranja, printanja, skeniranja, upotrebu čitaonice za tihi rad, grupni rad, održavanje radionica, pretraživanje literature za različite potrebe, od informativnih do opsežnih, za pisanje     referata, seminarskih, diplomskih radova, i sl.

Knjižnica je javna ustanova u kulturi koja treba biti dostupna svim građanima, posebno treba biti otvorena prema sredini u kojoj „živi“ i biti nositelj raznih događanja. Poznato je da  knjižnica ima svega 28% od ukupno potrebnog prostora, zajednički odjel za svu populaciju, jedini zaseban prostor, malu čitaonicu od 25 m2, u kojoj se održavaju sva događanja.

Javna kulturno - obrazovna djelatnost knjižnice

U protekloj godini održano je 49 različitih događanja i aktivnosti koje je posjetilo oko 606  osoba. Za odrasle je upriličeno 21 događanje i radionice koje je posjetilo 247 osoba od kojih su najatraktivnije bile gostovanja naših književnika, nekoliko multimedijalnih,  putopisnih i drugih predavanja na različite teme kao što su primjerice stručno predavanje u Tjednu mozga, predavanje i prezentacija Kronologija kulture pisma, predavanja i aktivnosti od 23.- 27. travnja u SF tjednu. U Mjesecu hrvatske knjige zanimljivo i važno predavanje Glagoljaštvo kod benediktinaca i benediktinske zajednice Biograd kao i autorska izložba Glagoljske oporuke biogradskog kraja.  

Za djecu je organizirano 28 događanja koje je posjetilo 359-ero djece. Osim Dječjeg vrtića Biograd koji je naš redoviti partner i suradnik ostvarili smo atraktivna multimedijalna predavanja u Osnovnoj školi Biograd kao i provođenje raznih aktivnosti na koje se rado odazivaju mlađi osnovnoškolci. S Udrugom glagoljaša organizirali smo radionice glagoljice koje je pohađalo 11-ero osnovnoškolske djece. U suradnji sa Srednjom školom ostvarili smo suradnju kroz SF tjedan i teme posvećene pismu, osobito njegovoj kronologiji i kulturi, te predavanje vezano za razvoj raketne tehnike. Važno je napomenuti da se u Knjižnici redovito, jednom tjedno (srijeda),  pod stručnim vodstvom, održavaju dječje edukativno-kreativne radionice kao i Pričaonice (ponedjeljkom), za najmlađe i roditelje, vezano uz UNESCO-vu preporuku potrebe ranog čitanja povezano s pozitivnim  neuroznanstvenim razvojem djece.  

Prve naše  aktivnosti započnu u siječnju i vezane su uz proslavu Dana Grada. Događanja za odrasle često su tematska. Svakako treba istaknuti da održavamo radionice – besplatne tečajeve osnova računalne pismenosti i pretraživanje Interneta za umirovljenike, koje je u 2018 .godini pohađalo 18 umirovljenika, u grupama, po šest sati (6 X 6). S Radiom BNM-om održavamo redovitu dvadesetogodišnju suradnju, na obostranu korist, usmjerenu slušateljstvu i čitateljstvu. Zapravo, želi se naglasiti važnost institucionalne suradnje u malim sredinama.

Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Kroz 2018. god. sudjelovali smo na stručnim predavanjima i radionicama u organizaciji Gradske knjižnice Zadar i  Centra za stalno stručno usavršavanje koji djeluje pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb. Sudjelovanje na  Interliberu, međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu, u trajanju od dva dana kao i 24. Sa(n)jam-u knjige u Puli koji je poznat po obilju kulturnih događanja, uz to je i prodajni sajam knjiga. Društvo knjižničara Zadar organiziralo je stručno putovanje u Sarajevo kojem smo se pridružili. Imali smo jedno polaganje stručnog ispita u Nacionalnoj i Sveučilišnoj Knjižnici u Zagrebu. 

Financijsko sumiranje

Djelatnost
Iznos
Kupnja knjiga
221.532,36 kn
Kupnja časopisa
2.250,00 kn
Kupnja opreme
11.358,00 kn
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
13.560,00 kn
Stručno usavršavanje osoblja
6.000,00 kn
Ukupno
261.200,72 kn
Otpis
23.817,89 kn

v.d. ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. knjižničarka