Izvješće o radu Knjižnice za 2017. godinu

Narodna knjižnica u društvu zauzima važno i istaknuto mjesto. Glavne djelatnosti narodne knjižnice su “pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi se zadovoljile obrazovne i informacijske potrebe, te potrebe za osobnim razvojem uključujući, razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme, kako pojedinaca tako i grupa”1. 

Navedeni citat opisuje knjižnicu kao vitalni organizam zajednice koji omogućava svim žiteljima pripadajuće sredine i svima koji se nađu na prostoru iste razvoj i prosperitet. 

Gradska knjižnica Biograd na Moru nije u mogućnosti zadovoljiti sve ove potrebe iz više razloga, među kojima je najveći, ogroman nedostatak prostora, uz koji se onda nadovezuju svi ostali (odjeli,vjerojatno smo jedna od rijetkih knjižnica koja nema poseban odjel za djecu, djelatnici koji bi radili na posebnim odjelima kao i potrebne  vrste posebne građe( glazbena zbirka, glazbala, višejezična literatura, i slične zbirke).

Uvjeti u kojima Knjižnica radi su ispod minimalnih stručnih Standarda, preporučenih Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Prostor kojim raspolaže je 120 m² i zadovoljava samo 28% minimalne površine, propisane Standardima za narodne knjižnice. Knjižne police su postavljene do visine stropa, što znači da je građa za korisnike nepregledna i nedostupna. Uza sve to, Knjižnica je neadekvatna za pohranu i čuvanje građe zbog loših mikroklimatskih uvjeta (vlaga, loše grijanje, klimatiziranje, pojačan dotok dnevne svjetlosti u ljetnim mjesecima).

Nadamo se rješenju ovog nezavidnog položaja, naime u 2010. god. započeli su radovi na izgradnji nove zgrade knjižnice.

Prema broju stanovnika Grada, knjižnica pripada VI. tipu knjižnica koje pokrivaju područje od pet do deset tisuća stanovnika, a po veličini područja koje pokriva svojim uslugama V. tipu knjižnica (područje od 10 000 do 20 000 stanovnika). 

 1Uloga i svrha narodne knjižnice // Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003. Str. 1-2

Nabava građe

Sukladno svojoj primarnoj zadaći knjižnica je kroz 2017. god. nabavila 2482 :

Način nabave
Broj jedinica građe
Iznos
Kupnja
1890
212.840,00 kn
Otkup Ministarstva kulture RH
573
58.446,00 kn
Dar
19
1.900,00 kn
Ukupno
2482
273.186,00 kn

Na kupnju je utrošeno sredstava u vrijednosti  = 212.840,00 kn 

Izvor financiranja
Iznos
Ministarstvo kulture
60.000,00 kn
Zadarska županija
4.000,00 kn
Grad Biograd
85.000,00 kn
Vlastita sredstva
63.840,00 kn
Ukupno
212.840,00 kn

Struktura nabavljene građe

Prilikom nabave građe mora se voditi računa o njenoj strukturi. Standardi propisuju da se kod  nabave knjižnične građe poštuju određeni parametri kojima će se pokriti interesi svih skupina korisnika, tako je u 2017. god. nabavljeno:

Vrsta građe
Broj jedinica građe
Beletristike
1179
Knjiga za djecu
598
Znanstvene – znanstveno-popularne
669
Referentne
31
Zavičajna zbirka
5
Periodične publikacije
16
Ukupno
2482

Po pitanju godišnje prinove knjižne građe Standardi predviđaju 200 knjiga na 1000 stanovnika, što znači da je naša knjižnica u potpunosti  zadovoljila Standarde. Ministarstvo kulture RH po sadašnjem modelu financira knjižnice prema broju stanovnika jedinice lokalne samouprave. Činjenica je ipak,  bez obzira u koji nas tip knjižnice postavljaju Standardi,  našoj Knjižnici gravitira stanovništvo bivše Općine Biograd, oko 17.288  stanovnika  knjižnica skrbi i za njih. Gledano na ovaj način,  nismo u mogućnosti zadovoljiti Standarde.

Osvrtom na ove brojeve, jednostavno se da iščitati da Knjižnica manje-više posluje ujednačeno iz godine u godinu.

S obzirom na ekonomsku situaciju u društvu, možemo smatrati da je stanje zadovoljavajuće.

Stacionar u Tkonu opskrbljujemo novijom građom. Oni su imali zamisli o otvaranju knjižničnog ogranka kao ustrojbene jedinice, što je veća razina od stacionara, stoga jedno vrijeme nisu radili. Međutim, njihov zahtjev nije odobrila Matična služba ni Ministarstvo.

 Povjerenstvo za otpis knjižne građe napravilo je prijedlog otpisa

 prema važećem Pravilniku i ustanovilo je da je potrebno otpisati 159 knjiga po sljedećim kriterijima:

Otpis knjižne građe

Povjerenstvo za otpis knjižne građe napravilo je prijedlog otpisa

 prema važećem Pravilniku i ustanovilo je da je potrebno otpisati 159 knjiga po sljedećim kriterijima:

Kriterij otpisa
Broj jedinica
Vrijednost
Uništene građa
16
1.641,46 kn
Dotrajala građa
143
10459,92 kn
Ukupno
159
12.101,38 kn

Otpis knjižnične građe redovna je djelatnost knjižnice koja se redovito provodi svake godine. 

Nabava opreme

Tehnička oprema
Iznos
Zebra ZXP1 color printer
8.125,00 kn
Softver za istu i ostali dijelovi
2.386,69 kn
Ukupno
10.511,69 kn

Korisnici i knjižnica

Gradska knjižnica ima stalni rast u kupnji knjižne građe, usluga koje nudi i stabilan broj svojih članova. U 2016. god. imala je 1023 člana, u 2017. god.1063 člana, od toga novoupisanih 230. Struktura članstva je očekivana: 373-oje  djece do petnaest god. starosti, 557 odraslih, 133-oje starijih od 65 god. Udio ženskog članstva je za 50% veći u odnosu na muško u odrasloj populaciji. Knjižnica je imala 10618 posjeta svojih članova koji su posudili 21811 knjiga iz knjižnice i 412 knjiga je korišteno u čitaonici. Imala je 362 posjeta internetu i 30 događanja kojima je nazočilo 587 osoba. 

Osim usluga Interneta svojim korisnicima pruža usluge fotokopiranja, printanja, skeniranja, uporabu čitaonice za tihi rad, grupni rad, održavanje radionica, pretraživanje literature za različite potrebe, od informativnih do opsežnih, za pisanje diplomskih, seminarskih radova, referata i sl. Imala je 441 riješen informacijski zahtjev, 10 grupnih posjeta djece, 4 predškolaca i 6 osnovoškolaca. Svakako se želimo pohvaliti da imamo zaposlenu osobu u  koja je pedagoški osposobljena za rad s djecom i da su nam dječje radionice sasvim zaživjele.

Knjižnica je javna ustanova u kulturi koja treba biti dostupna svim građanima, posebno treba biti otvorena prema sredini u kojoj „živi“ i biti nositelj raznih događanja. Poznato je da  knjižnica ima svega 28% od ukupno potrebnog prostora, zajednički odjel za svu populaciju, jedini zaseban prostor, malu čitaonicu od 25 m2, u kojoj se održavaju sva događanja. Ona je „duša“ knjižnice, tako je percipiraju korisnici i gosti.

Javna kulturno - obrazovna djelatnost knjižnice

U protekloj godini održano je 30 različitih događanja i aktivnosti koje je posjetilo oko 587 osoba. Za odrasle su upriličeno 11 događanja od kojih su najatraktivnija bila gostovanja naših književnika i različita predstavljanja što književnih što publicističkih djela, nekoliko multimedijalnih predavanja na različite teme. Za djecu je organizirano 19 događanja koje je posjetilo 346-ero djece.

Prve naše  aktivnosti održane su već u siječnju i vezane su uz proslavu Dana Grada kad nam je Juliene Eden Bušić predstavila autobiografsku priču Ljubavnici i luđaci kao i drugu ostavštinu svoga pokojnog supruga. Pitanje je postoje li tolike ljubavi, tolike žrtve među parovima, tolike žrtve za domovinu posebno za Juliene čija je domovina Amerika. Čini se da smo svi skupa vraćeni u davno minulu prošlost koja je bila jučer.

 U veljači Valentinovo i tako kroz godinu. Možda bi trebalo naglasiti pojedina gostovanja kao što su Lade Vukić i Ivice Ivaniševića koji su podijelili nagradu za najbolji nenapisani roman koju dodjeljuje VBZ. Gostovanje književnice Sanje Lovrenčić za ovako malu sredinu trebao bi biti događaj , ne samo zbog njenog pisma nego i znanstvenog doprinosa, posebice zbog znanstvenog i istraživačkog bavljenja hrvatskom i slavenskom mitologijom.  Autorica je gostovala u manifestaciji Zadar čita – čitajmo zajedno. Svakako treba istaknuti da održavamo radionice – besplatne tečajeve osnova računalne pismenosti i pretraživanje Interneta za umirovljenike, kojih je u 2017. .godini pohađao 21 umirovljenik/ca raspoređeni, u grupe, po šest sati. Za djecu se organiziraju radionice svakog ponedjeljka popodne, uglavnom samostalne, ponekad budu tematske kao dio programa kojeg Knjižnica provodi s odraslima. U suradnji s Radio BNM-om, prema  preporuci UNESCO-a, s ciljem promicanja čitanja od najranije, već dojenačke dobi, provodimo kampanju Čitaj mi u okviru koje se svake nedjelje navečer emitira priča za laku noć, od listopada do svibnja. U cilju podizanja razine čitanosti i senzibiliziranja javnosti za knjigu tradicionalno, jednom mjesečno, na radiju BNM prezentiramo pet biranih naslova, tri iz književnosti i dva iz  publicistike koji se bave aktualnim temama današnjice.

Budući smo mala sredina, u najvećem broju događanja, surađuje se s Osnovnom, Srednjom i Glazbenom školom te Dječjim vrtićem Biograd i Radiom BNM. Redovito ažuriramo svoju internetsku stranicu s preporukama i sažecima najaktualnijih naslova na hrvatskoj i svjetskoj književnoj sceni. Na svojoj Facebook stranici  informiramo građane o aktualnostima vezanim uz Knjižnicu. Osim plakata i predstavljanja putem radija, razvili smo svoj sustav obavještavanja korisnika o svakom  budućem događanju. Knjižnica ima ugovor s Maticom umirovljenika, njihove članove upisujemo besplatno s tim da nam Matica to naknadno refundira. Neke ustanove nisu pokazale interes za suradnju. Besplatno upisujemo sve prvaše u Mjesecu hrvatske knjige kao i svu malu djecu do godine dana vezano za UNESCOVU preporuku.ranog čitanja djeci.

Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Kroz 2017. god. sudjelovali smo na stručnim predavanjima i radionicama u organizaciji Gradske knjižnice Zadar, i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, pri Centru za stalno stručno usavršavanje. Bili smo na svečanom otvorenju Mjeseca hrvatske knjige i sudjelovanju na 11. Savjetovanju za narodne knjižnice u RH u Crikvenici, sudjelovanje na  Interliberu, Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu, u trajanju od dva dana. Pohađanje seminara Katalogizacija zvučne građe…, pohađanje seminara ISBD – Objedinjeno izdanje…itd. 

Financijsko sumiranje

Djelatnost
Iznos
Kupnja knjiga
212.840,00 kn
Kupnja časopisa
3.400,00 kn
Kupnja opreme
10.511,69 kn
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
9.640,00 kn
Stručno usavršavanje osoblja
17.300,00 kn
Ukupno
253.691,69 kn
Otpis
12.101,38 kn

Ravnateljica

 Jelka Sipina, dipl. knjižničarka