Izvješće o radu Knjižnice za 2015. godinu

Narodna knjižnica u društvu zauzima važno i istaknuto mjesto. Glavne djelatnosti narodne knjižnice su “pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi se zadovoljile obrazovne i informacijske potrebe, te potrebe za osobnim razvojem, uključujući, razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme, kako pojedinaca tako i grupa”. 

Navedeni citat opisuje knjižnicu kao vitalni organizam zajednice koji omogućava svim žiteljima neke regije razvoj i prosperitet. 

Gradska  knjižnica  Biograd  nije u mogućnosti zadovoljiti sve ove potrebe iz više razloga, među kojima je ogroman nedostatak prostora, uz koji se onda nadovezuju svi ostali.

Uvjeti u kojima Knjižnica radi su ispod minimalnih stručnih standarda, preporučenih Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Prostor kojim raspolaže je 120 m² i zadovoljava samo 28% minimalne površine, propisane Standardima za narodne knjižnice. Knjižne police su postavljene do visine stropa, što znači da je građa za korisnike nepregledna i nedostupna. Uza sve to, Knjižnica je neadekvatna za pohranu i čuvanje građe zbog loših mikroklimatskih uvjeta (vlaga, loše grijanje, klimatiziranje).

Nadamo se rješenju ovog nezavidnog položaja, naime u 2010.god. započeli su radovi na 

izgradnji nove zgrade knjižnice.

Prema broju stanovnika Grada pripada VI. tipu knjižnica, a  veličini područja koje pokriva svojim uslugama V. tipu knjižnica (područje od 10 000 do 20 000 stanovnika). 

Nabava građe

Sukladno svojoj primarnoj zadaći knjižnica je kroz 2015. god. nabavila 2676 knjiga u vrijednosti od 283.733,45 kn:

Način nabave
Broj jedinica građe
Iznos
Kupnja
1841
186.575,00 kn
Otkup Ministarstva kulture RH
706
87.973,45 kn
Dar
129
9.185,00 kn
Ukupno
2676
283.733,45 kn

Na kupnju je utrošeno sredstava = 186.575,00 kn.

Izvor financiranja
Iznos
Ministarstvo kulture
58.000,00 kn
Zadarska županija
3.000,00 kn
Grad Biograd
75.000,00 kn
Vlastita sredstva
50.575,00 kn
Ukupno
186.575,00 kn

Struktura nabavljene građe

Prilikom nabave građe mora se voditi računa o njenoj strukturi, Standardi propisuju da se kod  nabave knjižnične građe poštuju određeni parametri kojima će se pokriti sve skupine korisnika, tako je u 2015. god. nabavljeno:

Vrsta građe
Broj jedinica građe
Beletristike
1406
Knjiga za djecu
646
Znanstvene – znanstveno-popularne
573
Referentne
48
Zavičajna zbirka
3
Periodične publikacije
12
Ukupno
2676

Po pitanju godišnje prinove knjižne građe Standardi predviđaju 200 knjiga na 1000 stanovnika, što znači da je naša knjižnica u potpunosti  zadovoljila Standarde, osobito ako uzmemo u obzir samo gradsko stanovništvo grada Biograda. Ministarstvo kulture RH po sadašnjem modelu financira knjižnice prema broju stanovnika jedinice lokalne samouprave. Činjenica je ipak, bez obzira u koji nas tip knjižnice postavljaju Standardi, da našoj knjižnici gravitira stanovništvo bivše Općine Biograd, oko 17.288  stanovnika i da  knjižnica skrbi za njih. Gledano na ovaj način plan je ostvaren u iznosu od 80 %.

S obzirom na ekonomsku situaciju u društvu, možemo smatrati da je stanje zadovoljavajuće.U 2015. god. nabavili smo 444 knjige više nego 2014. god. 

 Stacionar u Tkonu  opskrbljujemo novijom građom u mjeri u kojoj on može prihvatiti nove knjige s obzirom na prostor, a po inspekcijskom (Matična služba) nalazu upitan je njegov status, samim time i naš odnos prema njemu. 

* Povjerenstvo za otpis knjižne građe ustanovilo je da je potrebno otpisati 108 knjiga po sljedećim kriterijima:

Kriterij otpisa
Broj jedinica
Vrijednost
Uništene knjige
5
608,70 kn
Dotrajala građa
99
6.589,62 kn
Izgubljena (ne vraćena) građa
4
261,82 kn
Ukupno
108
7.460,14 kn

* Potrebno  je 21 jedinicu, iz zbirke Stara građa, dati na popravak.

Nabava opreme

U 2015. god. na  kupnju tehničke  opreme, neophodne za naš rad, utrošeno je 8.581,49,00 kn

Tehnička oprema
Količina
Iznos
Prijenosno računalo
1
4.599,00 kn
Fotoaparat
1
2.232,49 kn
Pisač-skener
1
1.750,00 kn
Ukupno
8.581,49 kn

Korisnici i knjižnica

Gradska knjižnica ima stalni rast u kupnji knjižne građe, usluga koje nudi kao i stalni rast svojih članova. U 2015. god. imala je  1066 članova, od toga novoupisanih 180. Struktura članstva je očekivana: 322-e djece do petnaest god. starosti, 618 odraslih, starijih od 65 god.  103, s tim da je udio ženskog članstva za 40% veći u odnosu na muško. Knjižnica je imala 11408 posjeta svojih članova koji su posudili 20608 knjiga iz knjižnice i 375 knjiga je korišteno u čitaonici. Imala je 647 posjeta internetu i 33 događanja kojima je nazočilo 677  osoba. 

Osim usluga Interneta svojim korisnicima pruža usluge fotokopiranja, printanja, skeniranja, uporabu čitaonice za tihi rad, grupni rad, održavanje radionica, pretraživanje literature za različite potrebe, od informativnih do opsežnih, za pisanje diplomskih,  seminarskih radova, referata i sl.

Knjižnica je javna ustanova u kulturi koja treba biti dostupna svim građanima, posebno treba biti otvorena prema sredini u kojoj „živi“i biti nositelj raznih događanja. Poznato je da  knjižnica ima svega 28% od ukupno potrebnog prostora, zajednički odjel za svu populaciju, jedini zaseban prostor, malu čitaonicu od 25 m2, u kojoj se održavaju sva događanja.

Javna kulturno - obrazovna djelatnost knjižnice

U protekloj godini održana su 33 različita događanja i aktivnosti koje je posjetilo 677 osoba. Za odrasle je upriličeno 18 događanja od kojih su najatraktivnija bila gostovanja naših književnika i različita predstavljanja što književnih što publicističkih djela, nekoliko multimedijalnih predavanja na različite teme. Za djecu je organizirano 15 događanja koje je posjetilo 315-ero djece. Prve naše  aktivnosti održane su već u siječnju i vezane su uz proslavu Dana Grada. S ponosom možemo istaknuti da se radilo o predstavljanju knjiga Operacija Jaguar: oslobođenje brda Križ (15. siječnja), našeg sugrađanina Ivana Vitanovića i (22. siječnja – Dan proslave akcije Maslenica) i 8. knjige Operacija „Maslenica“ – sjećanje sudionika, iz skupa Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990 – 1995 god. koju su predstavili dr. sc. Ante Nazor i autor Tomislav Šulj iz Dokumentacijsko memorijalnog centra Domovinskog rata RH,  koliko i snažna diskusija, novi argumenti, nepoznati detalji vezani za našu ne tako daleku prošlost. Slijedila su druga događanja:

 književna večer vezana uz Valentinovo, Međunarodni dan žena i tako redom kroz kalendarsku godinu. Knjižnica je sudjelovala u manifestaciji Zadar čita – čitajmo zajedno   kao i u programu Županijski dani. Svakako treba istaknuti da održavamo radionice – besplatne tečajeve informatike i Interneta za umirovljenike, koje je 2015 .godine pohađalo 22 umirovljenika, u grupama po šest sati. U suradnji s RBNM-om, prema  preporuci UNESCA s ciljem promicanja čitanja od najranije, već dojenačke dobi, provodimo kampanju „Čitaj mi“ u okviru koje se svake nedjelje navečer emitira priča za laku noć, od siječnja do svibnja. Pokrenuli smo ciklus pričaonica koje provodimo svakog četvrtka poslije podne. U cilju podizanja razine čitanosti i senzibiliziranja javnosti za knjigu tradicionalno, jednom mjesečno, na radiju BNM prezentiramo pet biranih naslova, tri iz književnosti i dva iz  publicistike koji se bave aktualnim temama današnjice.

 Budući smo mala sredina, u najvećem broju događanja,  surađuje se s Osnovnom, Srednjom i Glazbenom školom te Dječjim vrtićem Biograd i RBNM. Redovito ažuriramo svoju internetsku stranicu s preporukama i sažecima najaktualnijih naslova na hrvatskoj i svjetskoj književnoj sceni. Na svojoj Facebook stranici  informiramo građane o aktualnostima vezanim uz Knjižnicu. Osim plakata i predstavljanja putem radija, razvili smo svoj sustav obavještavanja korisnika o svakom  budućem događanju. Knjižnica ima ugovor s Maticom umirovljenika, njihove članove upisujemo besplatno s tim da nam Matica to naknadno refundira. Neke ustanove nisu pokazale interes za suradnju.

Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Kroz 2015. god. sudjelovali smo na stručnim predavanjima i radionicama u organizaciji Gradske knjižnice Zadar, i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, pri Centru za stalno stručno usavršavanje.

– Sudjelovanje na  Interliberu, Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu, u trajanju od dva dana

Financijsko sumiranje

Djelatnost
Iznos
Kupnja knjiga
186.575,00 kn
Kupnja časopisa
2.500,00 kn
Kupnja opreme
8.581,49 kn
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
15.760,00 kn
Stručno usavršavanje osoblja
15.000,00 kn
Ukupno
228.416,00 kn
Otpis
7.460,14 kn

Ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. knjižničarka