Izvješće o radu Knjižnice za 2014. godinu

Narodna knjižnica u društvu zauzima važno i istaknuto mjesto. Glavne djelatnosti narodne knjižnice su “pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi se zadovoljile obrazovne i informacijske potrebe, te potrebe za osobnim razvojem, uključujući, razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme, kako pojedinaca tako i grupa”<sup>1<sup>. 

Navedeni citat opisuje knjižnicu kao vitalni organizam zajednice koji omogućava svim žiteljima neke regije razvoj i prosperitet. 

Gradska  knjižnica  Biograd  nije u mogućnosti zadovoljiti ove potrebe iz puno razloga .

Prema broju stanovnika i veličini područja pripada V. tipu knjižnica (područje od 10 000 do 20 000 stanovnika). 

Uvjeti u kojima Knjižnica radi su ispod minimalnih stručnih standarda, preporučenih Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Prostor kojim raspolaže je 120 m² i zadovoljava samo 28% minimalne površine, propisane Standardima za narodne knjižnice. Knjižne police su postavljene do visine stropa, što znači da je građa za korisnike nedostupna. Uza sve to, Knjižnica je neadekvatna pohranu i čuvanje građe zbog loših mikroklimatskih uvjeta (vlaga, loše grijanje, klimatiziranje).

Nadamo se rješenju ovog nezavidnog položaja, naime u 2010.god. započeli su radovi na 

izgradnji nove zgrade knjižnice.

 1Uloga i svrha narodne knjižnice // Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003. Str. 1-2

Nabava građe

Sukladno svojoj primarnoj zadaći knjižnica je kroz 2014. god. nabavila 2232 knjige u vrijednosti od 219.128,15 kn:

Način nabave
Broj jedinica građe
Iznos
Kupnja
1878
174.513,65 kn
Otkup Ministarstva kulture RH
352
44.374,50 kn
Dar
2
240,00 kn
Ukupno
2232
219.128,15 kn

Na kupnju je utrošeno sredstava = 174.513,65 kn, od toga:

Izvor financiranja
Iznos
Ministarstvo kulture
58.000,00 kn
Zadarska županija
3.000,00 kn
Grad Biograd
13.000,00 kn
Vlastita sredstva
73.183,65 kn
Ostali izvori
27.330,00 kn
Ukupno
174.513,65 kn

Struktura nabavljene građe

Prilikom nabave građe mora se voditi računa o njenoj strukturi, Standardi propisuju da se kod  nabave knjižnične građe poštuju određeni parametri kojima će se pokriti sve skupine korisnika, tako je u 2014. god. nabavljeno:

Vrsta građe
Broj jedinica građe
Beletristike
1017
Knjiga za djecu
655
Znanstvene – znanstveno-popularne
540
Referentne
22
Zavičajna zbirka
2
Periodične publikacije
13
Ukupno
2676

Po pitanju godišnje prinove knjižne građe Standardi predviđaju 200 knjiga na 1000 stanovnika, što znači da je naša knjižnica u potpunosti  zadovoljila Standarde, osobito ako uzmemo u obzir samo gradsko stanovništvo Grada Biograda. Ministarstvo kulture RH po sadašnjem modelu financira knjižnice prema broju stanovnika jedinice lokalne samouprave. Činjenica je ipak, bez obzira u koji nas tip knjižnice postavljaju Standardi, da našoj knjižnici gravitira stanovništvo bivše Općine Biograd, oko 17.288  stanovnika i da  knjižnica skrbi za njih. Gledano na ovaj način plan je ostvaren u iznosu od 70 %.

S obzirom na ekonomsku situaciju u društvu možemo smatrati da je stanje zadovoljavajuće.U 2014. god. kupnjom smo pribavili 239 knjiga više nego 2013. god, ali je Ministarstvo otkupilo 415 knjiga manje nego 2013-e god., tako da smo u 2014. god. pribavili 211 knjiga manje nego u prethodnoj god.

 Ministarstvo kulture u 2014. god. dodijelilo nam je 58.000,00 kn, a u 2013. god  smo dobili 60.000,00 kn. Grad je u protekloj godini, namjenski –  za nabavu knjižne građe, doznačio 13.000,00 kn.                                                                                                                                              

Knjižnica je u kupnji građe sudjelovala dobrim dijelom vlastitim sredstvima, što je vidljivo iz izvješća. Stacionar u Tkonu  opskrbljujemo novijom građom u mjeri u kojoj on može prihvatiti nove knjige s obzirom na prostor. 

 * Povjerenstvo za otpis knjižne građe ustanovilo je da je potrebno otpisati 282 knjige po sljedećim kriterijima:

Kriterij otpisa
Broj jedinica
Vrijednost
Uništena građa
102
7.211,94 kn
Dotrajala građa
174
12.830,40 kn
Izgubljena (ne vraćena) građa
6
426,04 kn
Ukupno
282
20.468,38 kn

* Potrebno  je 21 jedinicu, iz zbirke Stara građa, dati na popravak.

Nabava i održavanje opreme

U 2014. god. na  kupnju tehničke  opreme, neophodne za naš rad, utrošeno je 9.515,00 kn

Tehnička oprema
Količina
Iznos
Pisač za račune
1
1.500,00 kn
Laminator
1
400,00 kn
Fotokopirni stroj
1
2.271,00 kn
Aparati za gašenje
3
1.644,00 kn
Klima uređaj
1
3.700,00 kn
Ukupno
9.515,00 kn

Korisnici i knjižnica

Gradska knjižnica ima stalni rast u kupnji knjižne građe, usluga koje nudi kao i blagi porast članstva. U 2014 god. imali smo 1001 člana, od toga 322 djece do petnaest god. starosti. Knjižnica je imala 10910 posjeta svojih članova koji su posudili 19359 knjiga iz knjižnice i 276 knjiga je korišteno u čitaonici. Imala je 415 posjeta internetu i 31 događanje kojemu je nazočilo 684 osobe. 

Osim usluga Interneta svojim korisnicima pruža usluge fotokopiranja, printanja, skeniranja, uporabu čitaonice za tihi rad, grupni rad, održavanje radionica, pretraživanje literature za različite potrebe, od informativnih do opsežnih, za pisanje diplomskih,  seminarskih radova, referata i sl.

Knjižnica je javna ustanova u kulturi koja treba biti dostupna svim građanima, posebno treba biti otvorena prema sredini u kojoj „živi“i biti nositelj raznih događanja. Poznato je da  knjižnica ima svega 28% od ukupno potrebnog prostora, zajednički odjel za svu populaciju, jedini zaseban prostor, malu čitaonicu od 25 m2,u kojoj održavamo sva zbivanja.

Javna kulturno - obrazovna djelatnost knjižnice

U protekloj godini održano je 31 različito događanje i aktivnosti koje je posjetilo 684 osobe. Za odrasle je upriličeno 14 događanja od kojih su najatraktivnija bila gostovanja naših književnika i različita predstavljanja što književnih što publicističkih djela, nekoliko multimedijalnih predavanja na različite teme. Za djecu je organizirano 17 događanja koje je posjetilo 327-ero djece. Prva naša  aktivnost održana je već u siječnju i vezana je uz proslavu Dana Grada. Održana je književna večer vezana uz Valentinovo, Međunarodni dan žena i tako redom kroz kalendarsku godinu. Knjižnica je sudjelovala u manifestaciji Zadar čita – čitajmo zajedno (26. -29. travnja 2014.g.) s tri događanja, kao i u programu Županijski dani. Svakako treba istaknuti da održavamo radionice – besplatne tečajeve informatike i Interneta za umirovljenike, koje je 2014.godine pohađalo 22 umirovljenika, u grupama po šest sati. U suradnji s RBNM-om, prema  preporuci UNESCA s ciljem promicanja čitanja od najranije, već dojenačke dobi, provodimo kampanju „Čitaj mi“ u okviru koje se svake nedjelje navečer emitira priča za laku noć, od siječnja do svibnja. Pokrenuli smo ciklus pričaonica koje provodimo svakog četvrtka poslije podne. Posebno treba istaknuti radionice (5 radionica) pod vodstvom psihologa „Učenje bez muke“ za učenike VI. VII i VIII. razreda OŠ, s ciljem detektiranja najčešćih problema u učenju i pomoći djeci kako bi ih savladala. Najčešće se radi o lošoj koncentraciji, problemima organizacije vremena za učenje, lošoj motivaciji i sl. Radionice je pohađalo 20 učenika. U cilju podizanja razine čitanosti, tradicionalno, jednom mjesečno, na radiju BNM prezentiramo pet biranih naslova, tri iz književnosti i dva iz  publicistike koji se bave aktualnim temama današnjice.

 Budući smo mala sredina, u najvećem broju događanja,  surađuje se s Osnovnom, Srednjom i Glazbenom školom te Dječjim vrtićem Biograd i RBNM. Redovito ažuriramo svoju internetsku stranicu s preporukama i sažecima najaktualnijih naslova na hrvatskoj i svjetskoj književnoj sceni. Na svojoj Facebook stranici  informiramo građane o aktualnostima vezanim uz Knjižnicu. Osim plakata i predstavljanja putem radija, razvili smo svoj sustav obavještavanja korisnika o svakom  budućem događanju. Kjižnica ima ugovor s Maticom umirovljenika, njihove članove upisujemo besplatno s tim da nam Matica to naknadno refundira. Neke ustanove nisu pokazale interes za suradnju.

Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Kroz 2014. god. sudjelovali smo na stručnim predavanjima i radionicama u organizaciji Gradske knjižnice Zadar, i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, pri Centru za stalno stručno usavršavanje.

– Sudjelovanje na  Interliberu,  Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu, u trajanju od dva dana

– U 2014. god. održano je trodnevno predavanje o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva uz obvezu polaganja stručnog ispita iz istoga, što je obavila djelatnica Tihana Jurišić.

Financijsko sumiranje

Djelatnost
Iznos
Kupnja knjiga
174.513,65 kn
Kupnja časopisa
2.500,00 kn
Kupnja i održavanje opreme
9.515,00 kn
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
11.266,00 kn
Stručno usavršavanje osoblja
3.386,00 kn
Ukupno
201.180,65 kn
Otpis
20.468,38 kn

Ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. knjižničarka