Izvješće o radu Knjižnice za 2013. godinu

Narodna knjižnica u društvu zauzima važno i istaknuto mjesto. Glavne djelatnosti narodne knjižnice su “pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi zadovoljile obrazovne i informacijske potrebe, te potrebe za osobnim razvojem, uključujući, razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme, kako pojedinaca tako i grupa”1. 

Navedeni citat opisuje knjižnicu kao vitalni organizam zajednice koji omogućava svim žiteljima neke regije razvoj i prosperitet. 

Gradska  knjižnica  Biograd  nije u mogućnosti zadovoljiti ove potrebe iz poznatih razloga .

Prema broju stanovnika i veličini područja, Knjižnica pripada V. tipu knjižnica (područje od 10 000 do 20 000 stanovnika). 

Uvjeti u kojima Knjižnica radi ispod su minimalnih stručnih standarda, preporučenih Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Prostor kojim raspolaže, 120 m², zadovoljava samo 28% minimalne površine propisane Standardima za narodne knjižnice. Knjižne police su postavljene do visine stropa, što znači da je građa nedostupna. Uz sve to neadekvatna je za pohranu i čuvanje građe zbog loših mikroklimatskih uvjeta (vlaga, loše grijanje, klimatiziranje).

Nadamo se rješenju ovog nezavidnog položaja, naime u 2010.god. započeli su radovi na 

izgradnji nove zgrade knjižnice.

 1Uloga i svrha narodne knjižnice // Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003. Str. 1-2

Nabava građe

Sukladno svojoj primarnoj zadaći knjižnica je kroz 2013. god. nabavila 2443 knjiga u vrijednosti od 270.504,67 kn:

Način nabave
Broj jedinica građe
Iznos
Kupnja
1641
172.315,67 kn
Otkup Ministarstva kulture RH
767
95.787,00 kn
Dar
35
2.402,00 kn
Ukupno
2443
270.504,67 kn

Na kupnju je utrošeno sredstava = 172.315,67 kn, od toga:

Izvor financiranja
Iznos
Ministarstvo kulture
60.000,00 kn
Zadarska županija
3.000,00 kn
Grad Biograd
53.000,00 kn
Vlastita sredstva
53.315,67 kn
Ukupno
172.315,67 kn

Struktura nabavljene građe

Prilikom nabave građe mora se voditi računa o njenoj strukturi, Standardi propisuju da se kod  nabave knjižnične građe poštuju određeni parametri kojima će se pokriti sve skupine korisnika, tako je u 2013. god. nabavljeno:

Vrsta građe
Broj jedinica građe
Beletristike
1231
Knjiga za djecu
605
Znanstvene – znanstveno-popularne
575
Referentne
30
Zavičajna zbirka
2
Periodične publikacije
15
Ukupno
2676

Po pitanju godišnje prinove knjižne građe Standardi predviđaju 200 knjiga na 1000 stanovnika, što znači da je naša knjižnica za gotovo 100%  premašila Standarde, ukoliko uzmemo u obzir samo gradsko stanovništvo Grada. Činjenica je ipak, bez obzira u koji nas tip knjižnice postavljaju Standardi, da našoj knjižnici gravitira stanovništvo bivše Općine Biograd, oko 17.288  stanovnika i da  knjižnica skrbi za njih. Gledano na ovaj način plan je ostvaren u iznosu od 71%.

S obzirom na ekonomsku situaciju u društvu možemo smatrati da je stanje zadovoljavajuće. Ministarstvo kulture uglavnom ispoštuje Ugovor sklopljen s Osnivačem i uredno nas financira, u 2013. god s 60.000,00 kn, dosadašnjih god. nas je financiralo s 50.000,00 kn. Prošle god. povećan je broj knjiga iz otkupa Ministarstva kulture od hrvatskih nakladnika u odnosu na 2012. god.

                                                                                                                                              

Grad je uglavnom ispoštovao Ugovor o financiranju nabave knjižne građe i doznačio nam 

potrebna sredstva. Knjižnica je u kupnji građe sudjelovala dobrim dijelom vlastitih sredstava, što je vidljivo iz izvješća, također je kupila 322 m knjižnih polica za skladišni prostor i vatrootporni arhivski ormar za čuvanje, u prvom redu, inventarnih knjiga, potom i ostale dokumentacije. Stacionar u Tkonu  opskrbljujemo novijom građom u mjeri u kojoj on može prihvatiti nove knjige s obzirom na prostor. 

* Povjerenstvo za otpis knjižne građe je ustanovilo da je, zbog dotrajalosti, izgubljenosti i uništenosti potrebno otpisati 27 jedinica građe u novčanoj vrijednosti od 1.718,00 kn. 

* Potrebno  je 21 jedinicu, iz zbirke Stara građa, dati na popravak.

Nabava i održavanje opreme

U 2013. god. na  kupnju računalne  opreme, neophodne za naš rad, utrošeno je10.457,00 kn 

Tehnička oprema
Količina
Iznos
Licence Windows
3
2.390,60 kn
Monitor
1
1.039,00 kn
PC
2
5.960,00 kn
Memorijske kartice
2
358,00 kn
USB stick
1
131, 00 kn
Ukupno
9.515,00 kn

Korisnici i knjižnica

Gradska knjižnica ima stalni rast u kupnji knjižne građe, usluga koje nudi kao i blagi porast članstva. U 2013. god. imali smo 846 aktivnih članova, od toga 322 djece do petnaest god. starosti, 502 odrasla člana i 66 članova starijih od 65 god. Knjižnica je imala 10258 posjeta svojih članova koji su posudili 19061 knjigu iz knjižnice i 210 knjiga korišteno je u čitaonici. Imala je 425 posjete internetu i 28 različitih događanja kojima je nazočilo 556 osoba.. 

Osim usluga Interneta svojim korisnicima pruža usluge fotokopiranja, printanja, skeniranja, uporabu čitaonice za tihi rad, grupni rad, održavanje radionica, pretraživanje literature za različite potrebe, od informativnih do opsežnih, za pisanje diplomskih, maturalnih, seminarskih radova, referata i sl.

Knjižnica je javna ustanova u kulturi koja treba biti dostupna svim građanima, posebno treba biti otvorena prema sredini u kojoj „živi“i biti nositelj raznih događanja. Poznato je da  knjižnica ima svega 28% od ukupno potrebnog prostora, zajednički odjel za svu populaciju, jedini zaseban prostor, malu čitaonicu od 25 m2,u kojoj održavamo sva zbivanja.

Javna kulturno - obrazovna djelatnost knjižnice

U protekloj godini održano je 28 različitih događanja i aktivnosti koje je posjetilo 556 osoba. Za odrasle je upriličeno 15 događanja od kojih su najatraktivnija bila gostovanja naših književnika i različita predstavljanja što književnih što publicističkih djela, nekoliko multimedijalnih predavanja na različite teme. Za djecu je organizirano 13 događanja koje je posjetilo 296-ero djece. Prva naša  aktivnost održana je već u siječnju i vezana uz proslavu Dana Grada. Održana je književna večer vezana uz Valentinovo, Međunarodni dan žena i tako redom kroz kalendarsku godinu. Svakako treba istaknuti da je knjižnica sudjelovala u manifestaciji Zadar čita – čitajmo zajedno (16. -18. travnja 2013. g.) s tri događanja, kao i u programu Noć knjige 2013.g. Budući smo mala sredina, u najvećem broju događanja,   surađuje se s Osnovnom, Srednjom i Glazbenom školom te Dječjim vrtićem  Biograd. Da bismo razvijali interes za knjižnicu, u ovoj godini smo  imali devet organiziranih, edukativnih grupnih posjeta od vrtića do srednje škole. U cilju podizanja razine čitanosti, tradicionalno jednom mjesečno, na radiju BNM prezentiramo pet biranih naslova, tri iz književnosti i dva iz  publicistike koji se bave aktualnim temama današnjice. U suradnji s RBNM-om, prema   preporuci UNESCA s ciljem promicanja čitanja od najranije, već dojenačke dobi, čitamo svake nedjelje navečer,  priču za laku noć. U 2013. god. započete su tri nove radionice: osnove računalne pismenosti za umirovljenike, radionica pod vodstvom psihologa Učenje bez muke za  VII i VIII. razrede OŠ s ciljem detektiranja najčešćih problema u učenju i pomoći djeci kako ih savladati. Najčešće se radi o lošoj koncentraciji, problemima organizacije vremena za učenje, lošoj motivaciji i sl. Radionice je pohađalo 20 osnovoškolaca. Pokrenuli smo veliku pedagošku radionicu sa odgajateljima i djecom iz vrtića pod nazivom Hlapićgrad, povezanu sa stotom obljetnicom izlaska dječjeg romana Šegrt Hlapić, Ivane Brlić Mažuranić. Sve tri radionice imale su dobar prijem kod korisničke populacije kojoj su namijenjene.  Redovito ažuriramo svoju internetsku stranicu s preporukama i sažecima najaktualnijih naslova na hrvatskoj i svjetskoj književnoj sceni. Na svojoj Facebook stranici  informiramo građane o aktualnostima vezanim uz Knjižnicu. Osim plakata i predstavljanja putem radija, razvili smo svoj sustav obavještavanja korisnika o svakom  budućem događanju. Kjižnica ima ugovor s Maticom umirovljenika,  njihove članove upisujemo besplatno s tim da nam Matica to naknadno refundira.

Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Kroz 2013. god. sudjelovali smo na stručnim predavanjima i radionicama u organizaciji Gradske knjižnice Zadar, i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, pri Centru za stalno stručno usavršavanje.

– Sudjelovanje na  Interliberu,  Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu, u trajanju od dva dana

– U 2013. god. održano je deveto savjetovanje za narodne knjižnice u RH, u trajanju od tri dana, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i predstavnika županijskih i gradskih predstavnika vlasti. To je velika čast iskazana jednom gradu i njegovoj knjižničnoj zajednici, bilo je gotovo obvezujuće nazočiti takvom događanju.  

Financijsko sumiranje

Djelatnost
Iznos
Kupnja knjiga
172.315,67 kn
Kupnja časopisa
7.500,00 kn
Kupnja i održavanje opreme
10.457,00 kn
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
13.995,00 kn
Stručno usavršavanje osoblja
2.296,00 kn
Ukupno
206.523,67 kn
Otpis
1.718,11 kn

Ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. knjižničarka