Bilješke uz godišnje izvješće za 2020. godinu

Preuzmite bilješke o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu