Sigurni na internetu

Danas djeca odrastaju u vrijeme kada se stvaran život isprepleće s virtualnim te je razvoj interneta potaknuo mnoge promjene u načinu komunikacije, zabave, kupovine, ali i na drugim područjima života. Vrlo je bitno pripremiti djecu na prednosti i nedostatke koje razvoj interneta sadrži. Uz pomoć ove knjige olakšajte si izazov kako uputiti djecu u taj svijet jer na jedan jednostavan način djeci odgovara na pitanja što je internet, upoznaje ih s mrežnim bontonom i  pruža načine kako se zaštiti u svakom trenutku.