Postani korisnik knjižnice
Isupunite sve podatke kako biste uspješno završili postupak registracije
Ime*
Prezime*
Datum rođenja*
Spol*
Adresa Stanovanja*
Osobni dokument*
Stručna sprema*
Mobitel / telefon:*
Adresa e-pošte*
Kategorija članstva*
Izjavljujem da sam upoznat/upoznata s pravima i obvezama korisnika Gradske knjižnice Biograd na Moru propisanima Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru te da sam na njih pristao/pristala dobrovoljno. Pravilnik je dostupan u Knjižnici i na mrežnim stranicama iste. Svi navedeni podatci točni su i dajem ih dobrovoljno u svrhu stjecanja članstva u Knjižnici. Knjižnica se obvezuje čuvati podatke korisnika u skladu s propisima iz područja zaštite osobnih podataka, a podatke će koristiti isključivo u identifikacijske svrhe zbog ostvarivanja prava i obveza sukladno pravilniku te u svrhu statističke obrade podataka.