Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2020. godinu

Sadržaj

Uvod

Knjižnica kao središte kulturnog života zajednice i područja na kojem djeluje ima važne zadatke i zadaće pri promicanju čitanja, poticanju cjeloživotnog obrazovanja, razvoju informacijske i informatičke pismenosti te razvoju kulturološke scene cijeloga grada. Narodna knjižnica ima odgovornost da sakuplja i omogućava neposredan pristup lokalnim informacijama, znanju i djelima mašte i na taj način daje važan doprinos u svakodnevnom životu ljudi, u njihovom društvenom i ekonomskom razvoju i uključivanju u obavještavanja ljudi u zajednici. Gradska knjižnica Biograd na Moru (u nastavku: Knjižnica) svojim radom i djelovanjem pokušava zadovoljiti potrebe svih žitelja kojima stoji na usluzi, bilo da su korisnici Knjižnice ili ne. Naša ustanova nudi usluge kojima se mogu služiti svi stanovnici i svakodnevno se trudimo pronaći svoje mjesto i prepoznatljivost kod svih. U zadnjih nekoliko godina vidimo napredak u prepoznavanju naše zadaće i funkcije, što nas potiče na još veću aktivnost i angažiranost. Svojim programima, uslugama i građom koju nudimo, iz godine u godinu napredujemo i postižemo zadane si ciljeve. Smatramo da je upravo to razlog prepoznatljivosti i specificiranja Knjižnice kao ustanove nužne za sve stanovnike.

Glavne zadaće Plana i programa rada Knjižnice za 2020. godinu bit će sljedeće:

  • revizija knjižničnog fonda,
  • izrada nove web stranice Knjižnice,
  • izgradnja kvalitetnog fonda knjiga,
  • organizacija manifestacija i različitih događanja,
  • povezivanje s ostalim ustanovama,
  • kupovina i postavljanje knjigomata za povrat građe.

Izgradnja knjižničnog fonda

Izgradnja knjižničnog fonda jedna je od osnovnih zadaća Knjižnice pri kojoj se vodimo načelima struke, potražnje i kvalitete. Izgradnja fonda vrši se kontinuirano, kroz cijelu kalendarsku godinu, a posebno u mjesecu studenome kada traje sajam Interliber i kada nakladnici nude popuste. Fond se izgrađuje na temelju praćenja korisničkih potreba, nakladničke djelatnosti i kvalitete.

Plan nabave građe temelji se na prošlogodišnjim brojkama i iznosima, pa u tome okviru predviđamo nabavu:

Vrsta građe
Broj jedinica
Iznos
Beletristika
~ 1000
110.000,00
Popularno–znanstvena literatura
~ 500
62.000,00
Literatura za djecu i mlade
~ 600
65.000,00
Referentna zbirka
~ 25
6.000,00
Periodika
~ 15
2.000,00
Ukupno
2140
245.000,00
Izvori sredstava
Iznos
Ministarstvo kulture RH
65.000,00
Grad Biograd na Moru
175.000,00
Zadarska županija
5.000,00
Ukupno
245.000,00

Određeni broj jedinica građe Knjižnica će dobiti otkupom Ministarstva kulture i darom korisnika i nakladnika. Svake godine bilježimo sve manji i slabiji otkup, te očekujemo oko 100 – 150 otkupljenih knjiga.

Osim nabave novih knjiga, potrebno je zastarjelu i dotrajalu građu redovito otpisivati, a u 2020. planiramo provesti i reviziju fonda koja će nam ponuditi stvarno stanje fonda. Predviđamo da ćemo reviziju provoditi u proljetnim mjesecima (veljača – lipanj), jer tada je posjećenost Knjižnici najmanja i djelatnici bi mogli dovoljno vremena posvetiti provođenju reviziju. U toku provođenja revizije Knjižnica će biti otvorena za korisnike, ali se u određenom vremenskom periodu određene jedinice građe neće moći posuđivati.

Obrada građe

Obrada knjižnične građe posao je koji obavljaju svi djelatnici Knjižnice i kroz koji prolaze sve jedinice građe kako bi bile dostupne za daljnje korištenje i posudbu. Cijeli fond naše Knjižnice formalno je i sadržajno obrađen prema važećim pravilima i standardima, te je dostupan u računalnom katalogu na našim mrežnim stranicama. Za obradu građe koristi se knjižnični program Crolist. U radu se najviše služimo kooperativnom katalogizacijom i preuzimanjem zapisa iz Skupnog kataloga knjižnica Zadarske županije, ali prema potrebi, i sami katalogiziramo pojedine jedinice građe koje nisu dostupne u katalogu. Proces obrade građe (od inventarizacije, preko katalogizacije i barkodiranja) važan je zadatak za Knjižnicu i bitna je točnost i preciznost kako bismo sebi, ali i korisnicima olakšali snalaženje unutar fonda. 

Prostor

Prostor u kojem Knjižnica trenutno djeluje svakako ne zadovoljava uvjete potrebne za rad ustanove. Osim što prostora nemamo dovoljno, on je ujedno i prepun vlage koja šteti knjigama. Zidovi otpadaju, ljušti se boja, prokišnjava krov, sanitarni čvor je od nedavno van funkcije i pronalazimo nametnike.

Planirano preseljenje u nove prostore Knjižnice nužno je obaviti što prije, kako zbog nas, tako i zbog korisnika. Ukoliko do realizacije ne dođe kroz 2020. godinu, morat ćemo novac uložiti u popravke postojećeg prostora (povezati sanitarni čvor Knjižnice na novu kanalizacijsku mrežu, sanirati i obojiti zidove u uredu ravnateljice).  

Oprema

Tehnička oprema u Knjižnici je relativno nova i u vrlo dobrom stanju, ali često može doći do nepredvidivih kvarova i potrebe za nabavom nove opreme. Knjižnica za nabavu tehničke opreme predviđa iznos od 8.000,00 kuna. Za provedbu revizije planirana je kupovina bežičnog bar-code čitača kojim ćemo obavljati sam proces revizije.

U 2020. godini planiramo napraviti novu mrežnu stranicu Knjižnice jer je postojeća zastarjela i ne nudi nam dovoljno mogućnosti. Iako su danas društvene mreže glavni izvor informiranja, kvalitetna mrežna stranica nudi široku mogućnost primjene i usluge, tako da smatramo da je ulaganje u njezino osuvremenjivanje zapravo ulaganje u budućnost. Za izradu nove stranice planira se utrošiti 5.000,00 kuna.

Potrebno je obnoviti postojeći uredski namještaj i kupiti novu uredsku stolicu.

Ideja je i postaviti knjigomat za povrat knjiga koji bi omogućavao korisnicima povrat knjiga i kad Knjižnica ne radi. Za izradu i postavljanje knjigomata treba nam oko 17.000,00 kuna, a planira se da taj iznos financira Zadarska županija.

Djelatnici

U 2020. planirano je zapošljavanje još jednog diplomiranog knjižničara, tako da će struktura djelatnika biti jednaka kao u 2019.: 3 diplomirana knjižničara i 1 pomoćni knjižničar. Ukoliko dođe do preseljenja u nove prostore morat će se angažirati volonteri koji će pomoći preseliti cjelokupni fond. Krajem 2019. krenuo je pilot-projekt volonterizma u Knjižnici (volonterka drži radionice njemačkog jezika za djecu vrtićke dobi) i voljeli bismo prošiti mrežu volontera u našoj ustanovi.

Edukacija djelatnika

Djelatnici Knjižnice redovito pohode razne seminare i predavanja kojima se stručno usavršavaju. Najčešći su odlasci u Gradsku knjižnicu Zadar koja organizira razna predavanja. U 2020. planira se otići na stručno usavršavanje u Samobor i Šibenik. Planirani troškovi za edukaciju djelatniku jesu 7.500,00 kuna.

Javno kulturno - obrazovna djelatnost

Svojim programima, manifestacijama i događanjima Knjižnica pokušava doprijeti do što većeg broja ljudi i stanovnika kako bismo bili prepoznati unutar zajednice. Trudimo se postizati sve veću vidljivost organiziranjem događanja za sve korisničke skupine, posvećujući pažnju svim dobnim skupinama i temama. Obilježavanje važnijih datuma kroz godinu, sudjelovanje u manifestacijama poput Mjeseca hrvatske knjige i Zadar čita osnovne su zadaće Knjižnice i svake se godine trudimo ponuditi nešto novo i drugačije. 

Kroz kalendarsku godinu planiraju se: izložbe, književni susreti, promocije knjiga, predavanja na različite i aktualne teme. Svakako se planiraju i radionice za djecu (kreativne radionice, Micro:bit radionice, radionice njemačkog jezika) i za odrasle za koje je u proteklim godinama iskazan veliki interes (tečaj osnova informatike za umirovljenike).

U cilju poticanja čitanja Knjižnica sudjeluje u kampanji Čitaj mi nudeći besplatan upis djeci do prve godine starosti. Besplatno ćemo upisati i sve učenike prvih razreda osnovnih škola s područja Općine Biograd na Moru (kroz Mjesec hrvatske knjige) i parove kroz obilježavanje Međunarodnog tjedna braka. Kroz kreativne radionice za djecu također potičemo čitalačku pismenost jer se iste zasnivaju na slikovnicama koje progovaraju o aktualnim i zanimljivim temama. 

Planiramo nastaviti dobru suradnju s ustanovama u okruženju i  upriličiti književne susrete u Dječjem vrtići i Osnovnoj školi, kao i nastaviti suradnju s Turističkom zajednicom s kojom ćemo realizirati određene projekte za djecu. U suradnji s Turističkom zajednicom organizirat će se manifestacije za djecu u gradskom parku, čime Knjižnica izlazi van svojih „zidova“ i promiče svoju djelatnost i vidljivost. Dovođenjem književnika i gostiju u Dječji vrtić i Osnovnu školu Knjižnica zauzima važno mjesto u odgojno – obrazovnim ustanovama. 

Za kulturno – obrazovnu djelatnost Knjižnice predviđeni su troškovi u iznosu od 12.000,00 kuna.

Zaključak

Knjižnice su proizvod društva i društvo ih podržava za potrebe pojedinaca, stoga su glavne zadaće naše ustanove promicati kulturne vrijednosti u zajednici: očuvanje kulturne baštine, razvoj čitalačke pismenosti, razvoj informacijskog društva, edukacija svih dobnih skupina, promicanje književnog stvaralaštva, poticanje kritičkog razmišljanja i osiguravanje prostora za formalno i neformalno okupljanje stanovnika. 

Programe navedene u Planu rada Knjižnica će realizirati u skladu s financijskim, kadrovskim i prostornim mogućnostima uz maksimalno zalaganje djelatnika i racionalno trošenje namjenskih sredstava.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.