Skip to content

Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2019. godinu

Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2019. godinu

Uvod

Gradska knjižnica u Biogradu osnovana je 1964. godine, svoju djelatnost je obavljala u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru. Izdvajanjem iz Pučkog otvorenog učilišta, od 31. svibnja 2007. god.,  posluje kao  samostalni pravni subjekt. 

Kao takva trebala bi obavljati svoju djelatnost prema važećim Standardima RH za VI. tip knjižnica koje pokrivaju područje od 5000 do 10000 stanovnika. Međutim, u praksi, knjižnica skrbi za stanovnike bivše Općine Biograd na Moru koja je obuhvaćala 17288 stanovnika. Gradska knjižnica Biograd, u tom slučaju, trebala bi spadati u V. tip knjižnica koje pokrivaju područje od 10000 do 20000 stanovnika te svoje poslovanje od nabave do tjedne otvorenosti prilagoditi stvarnoj situaciji. Prema Zakonu o knjižnicama  svaka jedinica lokalne samouprave trebala bi imati vlastitu samostalnu knjižnicu,  u našim uvjetima to je nemoguće, stoga Knjižnica pokriva navedeni broj stanovnika. 

Knjižnica predlaže Plan i program rada, Gradonačelniku, Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru, za 2019. godinu, prema stvarnim uvjetima.

Nabava knjižne građe

1.1. Kupnja knjižnične građe

Knjižnica planira za 2019. godinu, kao i do sada, vršiti nabavu knjižne građe prema važećim Standardima RH.

Prosječni Standard prinove knjiga u tekućoj godini je najmanje 200 knjiga na tisuću stanovnika, što znači da knjižnica treba nabaviti najmanje dvije do tri tisuće novih publikacija i zadovoljiti najmanje oko 80% potreba svojih korisnika po količini i strukturi građe:

Vrsta građe
Broj jedinica
Iznos
Beletristika
~ 900
110.000,00
Popularno–znanstvena literatura
~ 500
62.000,00
Literatura za djecu i mlade
~ 550
65.000,00
Referentna zbirka
~ 60
6.000,00
Periodika
~ 16
2.000,00
Ukupno
~ 2000
~ 264.700,00

Osim kupnjom, knjige se nabavljaju otkupom Ministarstva, donacijama i darovima. Ministarstvo svake godine otkupljuje od hrvatskih nakladnika, knjižnice ne znaju koliki će otkup biti, niti koje će se knjige otkupiti, tako se događaju viškovi pojedinih publikacija.

1.2. Otkup knjižne građe - Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture svake godine otkupljuje knjige od hrvatskih nakladnika, na taj način potiče nakladništvo, a otkupljene knjige dostavlja knjižnicama za popunu njihovih fondova. Prema dosadašnjoj praksi očekujemo određen broj otkupljenih knjiga od Ministarstva kulture RH. U prošloj 2018. god. Ministarstvo je otkupilo 230, odnosno 343 knjige manje nego u 2017. god. za našu knjižnicu. Budući iz godine u godinu taj broj znatno varira, mi svoju nabavu moramo planirati prema našim potrebama. Koliki će otkup biti ne možemo znati.

1.3. Darovi i zamjene

Darovi knjižne građe su jedan od oblika nabave i popune knjižne građe, primjerice u 2018. god. knjižnica je tim načinom nabavila 55 knjiga. Darovatelji su uglavnom naši korisnici.

1.4. Nabava periodičnih publikacija

Knjižnica V. tipa trebala bi nabavljati oko 20 naslova časopisa stručnog i zabavnog karaktera, za odrasle, djecu i mladež, tjedni i dnevni tisak za potrebe čitaonice. U protekloj god. bili smo pretplaćeni na 15 naslova časopisa. Taj broj varira, često se događa da časopis jednostavno prestane izlaziti.

Novčana vrijednost – cca. 3.400,00 kuna

1.5. Popravak stare građe

U knjižničnom fondu postoji određen broj starih knjiga koje su tiskane do 1945. godine i formirane su u posebnu zbirku „STARA GRAĐA“. Potrebno ih je konzervirati, restaurirati i popraviti jer predstavljaju posebno kulturno dobro knjižnice.  

Novčana vrijednost – cca. 8.000,00 kuna

2. Nabava opreme

2.1. Računalna oprema

Vrsta opreme
Iznos
PC DELL, Windows 10 PRO 2 kom
11.000,00 kn
2 monitora za PC
2.000,00 kn
Vanjski disk za pohranu podataka, kapaciteta: 32 TB
3.500,00 kn
Ukupno
16.500,00 kn

3. Uredski materijal i oprema

Vrsta opreme
Iznos
Filmolux – zaštitna folija
Toneri za fotkopirni stroj i 3 pisača
Riboni za Zebru (bar code printer)
Signaturne i bar-code naljepnice
Ostali uredski i potrošni materijal
Ukupno
~ 23.000,00 kn

4. Javno kulturno - obrazovna djelatnost

Javna kulturno-obrazovna djelatnost je nužna da bi Knjižnica bila „živi organizam“ koji funkcionira u suživotu sa svojom sredinom. Knjižnice su preskupe da bi obavljale samo svoju osnovnu djelatnost.

Kroz kalendarsku godinu planiraju se: izložbe, književni susreti, promocije knjiga,  predavanja na različite i aktualne teme ( prevencije bolesti današnjice: krvožilni sustav, šećerne bolesti, pretilosti, ovisnosti, poremećaji u prehrani kod mladih… zaštita okoliša, nasilje u obitelji, odgoj djece…) Svakako se planiraju i radionice za djecu i odrasle za koje je u proteklim godinama iskazan interes, kao što su, za umirovljenike radionice za savladavanje osnova računalne pismenosti i korištenje interneta. Treba nastojati raditi na interesu i kvaliteti radionica za djecu koje su u posljednje vrijeme zaživjele. Djeca su budući korisnici i odgojeni čitatelji.

Knjižnica tradicionalno obilježava Mjesec hrvatske knjige kroz različite aktivnosti, uključena je u manifestacije Županijski dani i Zadar čita – čitajmo zajedno. U projekte s ciljem promicanja čitanja provodimo različite aktivnosti, kao što su pričaonice koje se održavaju u knjižnici, projekt Čitajmo im od rođenja koji je pod pokroviteljstvom UNESCA kojemu je cilj promicanje čitanja za djecu od najranije, dojenačke dobi. Vezano za ovaj projekt, besplatno upisujemo djecu do godine dana. Isto tako besplatno upisujemo sve prvoškolce. Organiziraju se edukativno-kreativne radionice koje se uvijek zasnivaju na pročitanom tekstu, tako da i njima vršimo promicanje navika i potreba za  čitanjem.

 U projektima promicanja kulture čitanja za odrasle tradicionalno surađujemo s RBNM predstavljajući djela iz beletristike i publicistike kroz cijelu godinu. 

Troškovi za ovu vrstu djelatnosti iznosili bi cca. 17.000,00.  

5. Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Knjižnica planira u 2019. godini edukacije djelatnika koje su nužne za održavanje kontinuiteta u stručnom obrazovanju i informiranju kao što su: stručne edukacije koje provodi Centar za stalno stručno usavršavanje koji djeluje pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, edukacije organizira Gradska knjižnica Zadar. Sudjelovanje i informiranje pri Hrvatskom društvu knjižničara, sudjelovanje na Savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem koje se odvija na nacionalnoj razini, odlasci knjižničara u druga središta zbog potrebe za edukacijom i stručnim usavršavanjem. Posjete Interliberu,  međunarodnom izložbeno-prodajnom sajmu knjiga, međunarodnom „Sa(nj)am“-u knjiga u Istri koji se uz niz kulturnih manifestacija održava u Puli, otvaranje Mjeseca hrvatske knjige i održavanje različitih programa u Mjesecu hrvatske knjige.

Troškovi puta, smještaj, dnevnice iznosili bi cca. 15.000,00 kuna.

6. Planirano osoblje knjižnice za 2019. godinu

Planira se:

ravnatelj

dipl. knjižničar, VSS, 3 djelatnika

knjižničar vježbenik, 1 djelatnik, bez zasnivanja radnog odnosa ,

pomoćni knjižničar, 1 djelatnik

spremačica, 1 djelatnik na pola radnog vremena (4 h dnevno) 

kućni majstor –  po potrebi

Plaće za redovni rad = 563.000,00 kn

Ravnatelj će obavljati stručne poslove kao i do sada, ali u smanjenom opsegu zbog   obavljanja poslova organizacijske, administrativne, pravne prirode. Donosit će odluke u korist razvitka knjižnice, njene otvorenosti prema medijima, široj društvenoj javnosti, uopće voditi računa o poslovanju i razvitku  knjižnice u svim segmentima predviđenim Zakonom i Statutom. 

Knjižni fond je u potpunosti sređen, posjedujemo elektronički katalog, sav rad je u cijelosti automatiziran. Korisnici imaju mogućnosti pretraživanja naše građe iz vlastitog doma, mogućnost produženja roka čitanja putem telefona kao i  rezervaciju željene literature. Preko internetske stranice i internetskog profila građani su u mogućnosti pratiti kakve programe knjižnica nudi kroz godinu.

Budući je napravljen privremeni skladišni prostor, pred osobljem je velik posao oko sređivanja građe koja se nalazi u kartonskim kutijama kao i kontinuirano pročišćavanje fonda kako bi nove knjige bile na policama.  Sve izlučene (više tisuća), po zakonima struke, potrebno je smjestiti u skladišni prostor, a koje bi po potrebi bile dostupne korisnicima za posudbu. U situaciji smo da samo jedan primjerak najnovijih naslova beletristike ostaje dostupan korisnicima, ostale smještamo u skladište kao i publicistiku čim jedno vrijeme bude u fondu. To je velika i nepopravljiva šteta. Danas se svijet geopolitički, tehnološki, informacijski, kulturološki brzo mijenja, ono što je ovog trenutka vrlo aktualno, za nekoliko mjeseci, godina bit će zastarjelo. Prisilnim pročišćavanjem fonda našim korisnicima uskraćujemo literaturu koju bi možda čitali, ali ne mogu doći do nje (uklonjena je). Mogu dobiti samo ciljanu literaturu koja je pretraživa.

7. Korištenje knjižnice - otvorenost

Knjižnica je za korisnike otvorena 65 sati tjedno, uključujući svaku subotu, znatno više (10 -15) sati nego što nalažu Standardi. Cjelodnevni rad je jedan standard koji pogoduje građanima, a propisuju ga i Standardi RH za ovaj tip knjižnica, stoga imamo potrebu za dodatnim djelatnicima, što smo i planirali kroz naš Plan rada za 2019. godinu..

Poslovanje je uređeno Pravilnikom o radu knjižnice.

8. Financijski prikaz za poslovanje u 2019. god.

Vrsta građe
Iznos
Planirano osoblje knjižnice za 2019. g.
~ 563.000,00 kn
Nabava građe
~ 264.700,00 kn
Nabava opreme
~ 6.500,00 kn
Uredski materijal
~ 34.500,00 kn
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
~ 17.000,00 kn
Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja
~ 15.000,00 kn
Popravak stare građe
~ 8.000,00 kn
Ukupno
~ 918.700,00 kn

v.d. ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. knjižničarka

Skip to content