Skip to content

Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2015. godinu

Plan rada Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2015. godinu

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/16-01/03

Ur. broj: 2198/16-09-16-1

Biograd na Moru, 06. veljače 2015. god.

Plan i program rada knjižnice s prijedlogom financijskog plana za 2015.

Uvod

Gradska knjižnica u Biogradu osnovana je 1964. godine, svoju djelatnost je obavljala u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada  Biograda na Moru održanoj 14. srpnja 2006. god., donesena je odluka o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru, izdvajanjem postojeće iz Pučkog otvorenog učilišta. Kao samostalni pravni subjekt posluje od 31. svibnja 2007. god.

Kao takva trebala bi obavljati svoju djelatnost prema važećim Standardima RH za VI. tip knjižnica koje pokrivaju područje od 5000 do 10000 tisuća stanovnika. Međutim, u praksi to je posve drukčije, odnosno knjižnica skrbi za stanovnike bivše Općine Biograd na Moru koja obuhvaća 17288 stanovnika. Gradska knjižnica Biograd, u tom slučaju, trebala bi spadati u V. tip knjižnica koje pokrivaju područje od 10000 do 20000 stanovnika te svoje poslovanje od nabave do tjedne otvorenosti prilagoditi stvarnoj situaciji. Prema Zakonu o knjižnicama  svaka jedinica lokalne samouprave trebala bi imati vlastitu samostalnu knjižnicu, što u našim uvjetima izgleda kao daleka futuristička budućnost. 

Knjižnica predlaže Plan i program rada, gradonačelniku Grada Biograda na Moru, za 2015. godinu, prema stvarnim, a ne zamišljenim uvjetima

Nabava knjižne građe

1.1. Kupnja knjižnične građe

Knjižnica planira za 2015. godinu, kao i do sada, vršiti nabavu knjižne građe prema važećim Standardima RH.

Prosječni Standard prinove knjiga u tekućoj godini je najmanje 200 knjiga na tisuću stanovnika, što znači da knjižnica treba nabaviti najmanje dvije do tri tisuće novih publikacija i zadovoljiti najmanje oko 80% potreba svojih korisnika po količini i strukturi građe:

Vrsta građe
Broj jedinica
Iznos
Beletristika
~ 900
Znanstvene i znanstveno popularne
~ 500
Literature za djecu i mladež
~ 540
Priručne literature
~ 60
Ukupno
~ 2000
Novčana vrijednost
~ 240.000,00 kn

1.2. Otkup knjižne građe - Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture svake godine otkupljuje knjige od hrvatskih nakladnika, na taj način potiče nakladništvo, a otkupljene knjige dostavlja knjižnicama za popunu njihovih fondova. Prema dosadašnjoj praksi očekujemo određen broj otkupljenih knjiga od Ministarstva kulture RH. Primjerice, u 2013 god. je otkupljeno 767 svezaka knjiga, a 2014. god. 352 knjige, dakle, mi svoju nabavu moramo planirati prema našim potrebama, a kakva će se politika voditi u otkupu od nakladnika to ne možemo znati, uzimajući u obzir ekonomsku krizu.

1.3. Darovi i zamjene

Darovi knjižne građe su jedan od oblika nabave i popune knjižne građe, primjerice u 2013. god. knjižnica je tim načinom nabavila 35 knjiga, u 2014. god. svega 2 knjige.

1.4. Nabava periodičnih publikacija

Knjižnica V. tipa trebala bi nabavljati oko 20 naslova časopisa stručnog i zabavnog karaktera za odrasle, djecu i mladež, tjedni i dnevni tisak za potrebe čitaonice. U protekloj god. smo bili pretplaćeni na 13 naslova časopisa za razliku od 2013. god. kad smo kupovali 17 naslova. Jednostavno, četiri časopisa su prestala izlaziti.

Novčana vrijednost – cca. 2.500,00 kuna

1.5. Popravak stare građe

U knjižničnom fondu postoji određen broj starih knjiga koje su tiskane do 1945. godine i formirane su u posebnu zbirku „STARA GRAĐA“. Potrebno ih je konzervirati, restaurirati i popraviti jer predstavljaju posebno kulturno dobro knjižnice.  

Novčana vrijednost – cca. 8.000,00 kuna

2. Nabava opreme

Osim knjižne građe naša knjižnica raspolaže određenom računalnom i tehničkom opremom koju trebamo održavati, popunjavati, tako da smo za sljedeću godinu planirali kupnju:

Vrsta opreme
Količina
Iznos
Projektor
1
6.200,00 kn
Prijenosno računalo
1
6.000,00 kn
Fotoaparat – kamera
1
4.000,00 kn
DVD player
1
1.200,00 kn
CD, DVD edukativnih sadržaja
40
2.000,00 kn
Ukupno
19.400,00 kn

2.1. Uredski materijal

Vrsta opreme
Iznos
Filmolux – zaštitna folija
Toneri za fotkopirni stroj i 3 pisača
Riboni za Zebru (bar code printer)
Signaturne i bar-code naljepnice
Ostali uredski i potrošni materijal
Ukupno
~ 23.000 kn

3. Javno kulturno - obrazovna djelatnost

Ova vrsta djelatnosti je nužna da bi knjižnica bila „živi organizam“ koji funkcionira u suživotu sa sredinom u kojoj postoji. Knjižnica je preskupa da bi obavljala samo svoju osnovnu djelatnost.

Kroz kalendarsku godinu planira: predavanja, promocije knjiga, izložbe, književne susrete, radionice za djecu i odrasle na različite teme ( prevencije bolesti današnjice: krvožilni sustav, šećerne bolesti, pretilosti, ovisnosti, poremećaji u ishrani kod mladih… zaštita okoliša, nasilje u obitelji, odgoj djece…) Svakako se planiraju radionice za koje je u prošloj god. iskazan interes, za odrasle – savladavanje osnova računalne pismenosti, za djecu OŠ psihološke radionice koje imaju za cilj svladavanje teškoća u učenju.  Knjižnica tradicionalno obilježava Mjesec hrvatske knjige kroz različite aktivnosti, uključena je u manifestacije Županijski dani i Zadar čita – čitajmo zajedno, u projekte s ciljem promicanja čitanja uopće, kao i projekt čitanja na glas koji je pod pokroviteljstvom UNECA kojemu je cilj promicanje čitanja za djecu od najranije dobi. U projektima promicanja kulture čitanja tradicionalno surađujemo s RBNM.

Troškovi za ovu vrstu djelatnosti iznosili bi cca. 17.000,00.  

3.1. Stručno usavršavanje knjižničnog osoblja

Knjižnica planira u 2015. godini edukacije djelatnika koje su nužne za održavanje kontinuiteta u stručnom obrazovanju i informiranju kao što su: stručne edukacije koje provodi Centar za stalno stručno usavršavanje pri NSK, edukacije u organizaciji naše županijske knjižnice, sudjelovanje i informiranje pri HKD-u, odlasci knjižničara u druga središta zbog potreba za edukacijom i stručnim usavršavanjem. Posjete Interliberu – međunarodnom izložbeno-prodajnom sajmu knjiga, Međunarodnoj izložbi knjiga i drugih kulturnih manifestacija u Puli, otvorenje Mjeseca hrvatske knjige i održavanje različitih programa u Mjesecu hrvatske knjige.

Troškovi puta, smještaj, dnevnice iznosili bi cca. 24.000,00 kuna.

3.2. Planirano osoblje knjižnice za 2018. godinu

Planira se:

ravnatelj

dipl. knjižničar, VSS, 1 djelatnik

knjižničar vježbenik,  2 djelatnika

pomoćni knjižničar, 1 djelatnik

spremačica, 1 djelatnik na pola radnog vremena (4 h dnevno) 

kućni majstor –  po potrebi

Ravnatelj će obavljati stručne poslove kao i do sada, ali u smanjenom obimu jer će morati obavljati organizacijske, administrativne poslove te poslove pravne prirode za račun Gradske knjižnice, donositi odluke u korist razvitka knjižnice, njenoj otvorenosti prema medijima, široj društvenoj javnosti, uopće voditi računa o poslovanju i razvitku  knjižnice u svim segmentima predviđenim Zakonom i Statutom. U 2015. god. knjižnica planira zaposliti dva vježbenika na poslovima dipl. knjižničara. Ukoliko bi se poslovanje odvijalo kako je planirano vremenom bismo organizirali rad u dvije smjene. Knjižnica našeg tipa trebala bi tjedno biti otvorena za korisnike oko 55 h.

Knjižni fond je u potpunosti sređen, posjedujemo elektronski katalog, sav rad je u potpunosti automatiziran, korisnici imaju mogućnosti pretraživanja naše građe iz vlastitog doma, mogućnost produženja roka čitanja putem telefona kao i  rezervaciju željene literature. Preko internetske stranice i internetskog profila građani su u mogućnosti pratiti kakve programe knjižnica nudi kroz godinu. U protekloj god. knjižnica je nabavila 322 m knjižnih polica za skladišni prostor. Pred osobljem je velik posao oko sređivanja građe koja se nalazi u kartonskim kutijama kao i temeljito pročišćavanje fonda kako bi sve ove knjige (više tisuća), po zakonima struke, smjestila u skladišni prostor, a koje bi po potrebi bile dostupne korisnicima za posudbu. Pročišćavanjem aktualnog knjižničnog fonda trebao bi se otvoriti prostor za smještaj novonabavljane literature.

3.3. Korištenje fonda knjižnice

Knjižnica je za korisnike otvorena 40 sati tjedno, uključujući svaku subotu. Išli smo zahtjevom prema Gradu da nam odobri sredstva za prijem dva knjižničara vježbenika s namjerom da osiguramo cjelodnevan rad kako propisuju Standardi za ovaj tip knjižnice. Poslovanje je uređeno Pravilnikom o radu knjižnice.

Ravnateljica

Jelka Sipina, dipl. knjižničarka

Skip to content