Skip to content

Čovjek koji je tješio Nagasaki

Čovjek koji je tješio Nagasaki
Čovjek koji je tješio Nagasaki

Biografska knjiga autora Paula Glynna Čovjek koji je tješio Nagasaki dirljiva je priča o liječniku koji je preživio pad atomske bombe i nesebično davao cijeloga sebe da pomogne drugima.

Takashi Nagai bio je liječnik i profesor radiologije na Sveučilištu Nagasaki koji je umro šest godina nakon što je atomska bomba usmrtila njegovu suprugu i spalila njihov dom. „Nagai je zastao, nesposoban nastaviti hod, kada mu je u potpunosti doprlo do svijesti da je izgubio sve što je držao vrijednim – svoje knjige, rezultate svojih istraživanja, svoj dom, katedralu koju je volio, svoje najbolje prijatelje. Ali iznad svega svoju sestricu Midori, koju je neizmjerno ljubio i na koju se uvijek mogao u potpunosti osloniti. (…) Koljena su mu klecala i pao je na leđa u pepeo svoga doma, ostavši ondje ležati u nesvijesti satima.“ Nedugo nakon smrti, Nagai je čak proglašen nacionalnim herojem jer je njegov doprinos društvu zaista bio velik: bio je jedan od pionira radijacije i svojom je doktorskom dizertacijom dao veliki doprinos razvoju te grane medicine u Japanu, gradio je škole, knjižnice i domove za djecu koja su ostala bez roditelja, neumorno je pisao i bio uvijek na raspolaganju ljudima iz raznih dijelova svijeta kad im je trebao razgovor i utjeha. Uz sve navedeno bio je i kršćanin, te se borio za opstanak kršćanske vjere u Japanu i gradnju katedrale u čijoj je neposrednoj blizini eksplodirala bomba. 

Čovjek koji je tješio Nagasaki nadahnjujuće je ostvarenje koje nas ipak uči da postoje ljudi koji su u trenutcima najvećih osobnih gubitaka, patnje i boli spremni nesebično sebe davati i duhovno snažiti ljude.

Skip to content